Agnieszka Kręgiel

Agnieszka Kręgiel

Wyniki konkursu The Point online

W dniu 17 grudnia klasy pierwsze technikum naszej szkoły próbowały swoich sił w konkursie zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Językowego The Point. Organizacja ta od momentu powstania w 1993 roku inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego.