Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty i szkolnictwa wyższego, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. W Zespole Szkół w Chocianowie celebrowaliśmy je w piątek – 13.10.2023r. Z tej okazji odbyła się uroczysta Akademia, którą przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Swoją obecnością uświetnili ją: pan Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki, pan Jan Wojtowicz – Wicestarosta Polkowicki, pan Henryk Czekajło – Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego, pan Franciszek Skibicki – Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, pani Lidia Sikora – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, pani Elżbieta Faluta – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele. W części oficjalnej, od zaproszonych gości oraz dyrektora pana Piotra Machonia, pracownicy szkoły usłyszeli słowa uznania za pracę na rzecz edukacji kolejnych pokoleń. Tego dnia wręczone zostały również nagrody dyrektora szkoły. Wydarzenie uatrakcyjniły występy artystyczne Julii Sitko oraz szkolnego zespołu tanecznego.

W Zespole Szkół w Chocianowie mamy wyjątkowych, zaangażowanych i oddanych młodym ludziom nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie, za poświęcenie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz serce, którymi obdarzani są uczniowie. Dziękujemy za pomysły, kreatywność i ciekawe inicjatywy.

Bez Was nie ma edukacji !!!