Obchody Dnia Sybiraka w Zespole Szkół w Chocianowie

18 września 2023r. w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klasy 4 TTL z Panią Teresą Marciniak – honorowym prezesem Koła Sybiraków w Chocianowie pt. „Sybiracy – zwycięstwo dobra nad złem”. W specjalnie przygotowanej aranżacji czytelni (tematyczna wystawa książek, prac plastycznych uczniów,  biuletynów i innych publikacji) zaproszony Gość opowiedział o dramatycznych losach swojej rodziny, przymusowo deportowanej z Wileńszczyzny na Sachalin. Pani Teresa zaprezentowała cenne pamiątki rodzinne oraz napisaną przez siebie historię „Moja droga do Polski”.  Uczniowie zaś specjalnie na tę okazję przygotowali, pod opieką Pani Nadziei Guzowskiej, wiersze z tomiku „Poezja Sybiru”. Chociaż krótkie, bo trwające tylko jedną  godzinę lekcyjną, spotkanie było niezwykłą lekcją żywej historii i na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Dziękujemy serdecznie Pani Teresie Marciniak za to piękne spotkanie i życzymy dużo zdrowia!