W ramach projektu  Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu “Uczenie się przez całe życie” pt.: “Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy” grupa 15 uczniów Technikum Obsługi Turystycznej wraz z opiekunem panem Wojciechem Wróbel odbyła miesięczny staż w Sewilli w Hiszpanii.

Staż w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej. Młodzież, która przebywała w Hiszpanii, miała zagwarantowany przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną i opiekę merytoryczną z organizacji z kraju goszczącego.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu kulturowo-językowym, podczas którego zapoznali się z historią, kulturą i tradycją Hiszpanii.

Przez cztery tygodnie uczniowie odbywali staż w obiektach noclegowych, gdzie realizowali założony program, będący częścią szkolnego programu praktyk zawodowych. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną i układem funkcjonalnym hoteli trzy i czterogwiazdkowym. Pracowali na recepcji, restauracji, housekeepingu. Przebieg stażu dokumentowali w dzienniczkach praktyki zawodowej.

Ponadto odbyli dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim.

Staż zapewnił w pełni realizację głównego celu jakim było podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz kształtowanie postaw mobilnych na ewoluującym rynku pracy poprzez zdobycie dokumentu Europass-Mobilność, doskonalenie umiejętności językowych, promowanie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, poznanie kultury pracy, mentalności ludzi, nawiązanie kontaktów, zgłębienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w oparciu o wzorce europejskie, zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, poznanie nowych technologii i technik pracy, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, rozwój umiejętności komunikacyjnych, samodzielności i odpowiedzialności.

W odniesieniu do potrzeb regionalnych staż zapewnił realizację założonych celów poprzez zwiększenie szansy młodzieży na europejskim rynku pracy, poprawę jakości kształcenia zawodowego, poszerzenie i wzbogacenie oferty praktyk zawodowych szkoły, wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności uczniów, poprawę pozycji zawodowej młodzieży na lokalnym i europejskim rynku pracy.

Dodatkową korzyścią dla uczniów była okazja do zwiedzenia Hiszpanii, która nawet w okresie zimowym ma do zaoferowania mnóstwo atrakcji. Oprócz zwiedzania najbliższej okolicy organizowane były wyjazdy i wycieczki krajoznawcze między innymi do Malagi i Kadyksu. Młodzież nie tylko zwiedzała, ale także poznawała odmienny, południowy styl życia, ciekawych ludzi, hiszpańskie potrawy i napoje.

Dla wszystkich uczestników stażu spędzony w Hiszpanii miesiąc był nie tylko czasem intensywnej pracy i nauki, ale także przygodą, którą będą jeszcze bardzo długo pamiętali.