Projekt szkolnego breloczka

International-Childrens-Book-DaySchool-Poster

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt szkolnego breloczka”
 2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele: Jowita Greń – Janas oraz Małgorzata Tarasiuk.
 3. Czas na zgłaszanie prac mija 28.02.2022
 4. Celem Konkursu jest rozwój umiejętności projektowania 3D wśród uczniów oraz promocja szkoły.
 • 2 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu będą uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu w formacie .stl na adres j.gren-janas@zschocianow.pl. Plik musi mieć nazwę imię_nazwisko_klasa.stl
 • 3 ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. Projekt musi być o max wymiarach 60x30x10mm oraz jego wydruk musi trwać maksymalnie 40 min przy grubości warstwy 0.2mm
 3. Breloczek musi zawierać logo szkoły https://zschocianow.pl/ksiega-identyfikacji-wizualnej/ lub napis „ZS Chocianów”, „Zespół Szkół w Chocianowie”, „Technikum Chocianów”.
 4. Jury Konkursu będzie się składać z organizatorów
 5. W Konkursie przewidziano nagrodę dla zwycięzcy: dowolny (zaakceptowany przez organizatorów) wydruk na drukarce 3D w technologii FDM, trwający max 4 godziny.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Prawa autorskie dotyczące projektu po zakończeniu konkursu przechodzą na szkołę.