Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół w Chocianowie

  Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

Drodzy uczniowie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy że z dniem 01.09.2020r. Zespół Szkół w Chocianowie wraca do zajęć stacjonarnych w budynku szkoły.

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną koronowirusa Covid-19 rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020 r. w II turach  na hali sportowej szkoły:

Na godz. 9.00 – przychodzą klasy : 1TTL, 1TA, 1A, 3TA, 3 TLM, 3 TT, 3A, 3B, 4 TA, 4TTM, 4TL

Na godz. 10.00– przychodzą klasy 2 TAG,2 TTG, 2TLG, 2TAP, 2 TBP, 2 TTP, 2 TLP, 2AP, 2BG, 2AG

Przebieg otwarcia roku szkolnego będzie odbywał się z zachowaniem poniższych procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązujących wszystkich uczniów , rodziców i pracowników szkoły.

Procedury obowiązujące wszystkich uczestników Inauguracji roku szkolnego 01.09.2020r. w Zespole Szkół w Chocianowie:

 1. Na rozpoczęcie roku szkolnego przychodzą wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych typu: gorączka, kaszel, katar i innych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 2. Wszyscy uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przyjścia na uroczystość w maseczkach ochronnych, zakrywających usta i nos, i przebywają w nich przez czas pobytu w szkole
 3. W uroczystości nie mogą uczestniczyć rodzice, opiekunowie uczniów i inne osoby nie będące uczniami ani pracownikami szkoły
 4. Wszyscy wchodzący do szkoły przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce płynem odkażającym znajdującym się w dozownikach na parterze oraz przy wejściu do szatni
 5. Uczniowie i nauczyciele przechodząc na halę sportową zachowują od siebie w miarę możliwości dystans 1,5 m.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego może zostać a w razie konieczności będzie dokonany pomiar temperatury ucznia termometrem bezdotykowym
 7. Na hali uczniowie kierują się na wyznaczone dla poszczególnych klas miejsca i tam pozostają do zakończenia uroczystości.
 8. Klasy ustawiają się w odległości min. 2 m od siebie i pozostają pod nadzorem i opieką wychowawcy.
 9. Prowadzący uroczystość uczniowie oraz występujący goście odsłaniają usta i nos tylko w momencie mówienia do mikrofonu. Prowadzący posługują się odrębnymi mikrofonami. Dla występujących przeznaczony będzie osobny mikrofon.
 10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem poprzez wystąpienie u ucznia objawów chorobowych wychowawca ucznia wyprowadza go z hali do wyznaczonego miejsca izolacji zachowując dystans 2 m odległości od innych osób, dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym, powiadamia dyrektor szkoły oraz rodziców ucznia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego będzie trwać nie dłużej niż 15 min.
 12. Po zakończeniu uroczystości otwarcia roku szkolnego 2020/2021 uczniowie pozostają na miejscu i opuszczają halę w grupie klasowej po komendzie osoby kierującej porządkiem wyjścia.
 13. Wraz z wychowawcą klasy udają się do wyznaczonych pracowni, a przed wejściem do nich dezynfekują ręce.
 14. Przed i po każdej uroczystości hala sportowa i pracownie zostaną wywietrzone i zdezynfekowane.