Rozpoczynamy rok szkolny 2022/2023 wspólnie z Volkswagen Motor Polska

W firmie Volkswagen Motor Polska w Polkowicach odbyła się inauguracja roku szkolnego dla uczniów z klasy 1 szkoły branżowej, rozpoczynających naukę w zawodzie mechatronik. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami, Starosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak, przedstawiciele Zespołu Szkół na czele z Panem Dyrektorem Piotrem Machoniem, a także przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz kadra menadżerska zakładu.

VW MP od 14 lat kształci uczniów w zawodzie mechatronika. Nauka trwa 3 lata i prowadzona jest wspólnie z Zespołem Szkół w Chocianowie przy wsparciu Hufców Pracy z Przemkowa. Wiedzę teoretyczną, zarówno z zakresu ogólnego, jak i fachowego uczniowie zdobywają w szkole, natomiast praktyczną w firmie Volkswagen Motor Polska pod okiem fachowców z tej branży. Co ważne wielu absolwentów chocianowskiej szkoły po jej zakończeniu wstąpiło w szeregi załogi polkowickiego zakładu Volkswagena.

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności!

Wojciech Wróbel