Spotkania uczniów klas 4-tych z uczelniami wyższymi – Co dalej maturzysto?

W dniu dzisiejszym na Platformie Teams odbyło się online kolejne spotkanie maturzystów z przedstawicielami uczelni wyższych w ramach orientacji zawodowej i planowania dalszej kariery. Spotkania online w tym obszarze edukacji uczniów klas 4-tych odbyły się z uczelniami: Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu, Uczelnią Jana Wyżykowskiego z Polkowic, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Legnicy oraz Szkołą Żak z Lubina. Tym razem dr Szymon Biernat przedstawiciel  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Głogowa zaprezentował  ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2021/2022 oraz szczegółowo omówił  warunki studiów w Instytucie  Politechnicznym na kierunkach automatyka, robotyka, elektryka.  Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym a  absolwenci po ukończeniu 3,5 roku studiów otrzymują tytuł inżyniera. Imponująco przedstawia się baza dydaktyczna nadal rozwijającej się prężnie uczelni z  regionu LGOM-u. Młodzież klas mechatronicznych z uwagą obejrzała prezentację nowocześnie doposażonych pracowni  labolatoryjnych oraz zapoznała się z formami kształcenia na wiodących oraz pokrewnych kierunkach branży mechatronicznej. Na zaprezentowanych fotografiach z dumą rozpoznajemy ubiegłorocznych i z lat wcześniejszych absolwentów Zespołu Szkół klas mechatronicznych.

Informacje szczegółowe oferty edukacyjnej na rok akademicki 2021/2022 zamieszczone zostały w ulotce.

PWSZ-ulotka

Zapraszam do zapoznania się.