Spotkanie autorskie w czytelni szkolnej w dniu 23.10.2023r.

23 października w czytelni szkolnej Zespołu Szkół w Chocianowie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Zbigniewem Machoniem, autorem książki „Bolko I Surowy” oraz Panem Marianem Gabrowskim, wydawcą i autorem książek o tematyce historycznej z uczniami, szczególnie interesującymi się historią średniowiecza.

W spotkaniu udział wzięli także, dyrektor Szkoły, Pan Piotr Machoń, wicedyrektor Pani Krystyna Zborowska, nauczyciele historii: Pani Aneta Ogrodnik i Pan Robert Stachowski.

Wprowadzeniem w tematykę spotkania było krótkie wystąpienie uczniów klasy 2TTM: Igi Godzieby, Justyny Malinowskiej, Wiktorii Niżniak, Sebastiana oraz Pawła Politowicza, podczas którego przypomnieli oni, czym było średniowiecze jako epoka w dziejach Europy, czym jest Śląsk jako historyczna kraina Polski a także krótko zaprezentowali ważne postaci historyczne, takie jak: księżna śląska święta Jadwiga, książę Henryk I Brodaty oraz książę Henryk II Pobożny aby uwypuklić kontekst postaci księcia Bolka I Surowego.

Uczniowie podczas dwugodzinnego spotkania mieli wyjątkową okazję poszerzyć swoją wiedzę historyczną w wielu obszarach i w wielu wymiarach. Postać księcia Bolka I Surowego, wnuka Henryka II Pobożnego oraz prawnuka świętej Jadwigi Śląskiej, znanego też pod przydomkami jako Wielki, Srogi, Chwalebny i Waleczny dała pole Panu Zbigniewowi Machoniowi do prezentacji warowni księcia Bolka I Surowego, min. w Bolkowie, Bolesławcu, Chojnowie, Dzierżoniowie, Grodkowie, Jaworze, Legnicy, Lwówku Śląskim, Strzegomiu, Strzelinie, Świdnicy, Świerzawie, Ząbkowicach, ze szczególnym uwzględnieniem Chocianowa a także przedstawienia ciekawej historii pomnika księcia Bolka I w Świerzawie.

Pan Marian Gabrowski w swoim wystąpieniu zaprezentował uczestnikom spotkania efekty swej pracy jako amatora – badacza  historycznego w postaci wydanych własnym sumptem książek i publikacji: „Śladami zapomnianego lotniska w Lipienicy”, „Historia krzeszowskiego obrazu  Matki Boskiej Łaskawej”, „Gmina Polkowice na mapach Ludwiga Wilhelma Reglera”, „Polkowice w opisie Friedricha Bernharda Wernera”, „Krótka historia obrazu NMP Łaskawej z Krzeszowa”, „Kto jest patronem Polkowic?”.

Wszystkie w/w publikacje i książki Pana  Gabrowskiego, jak i również książka Pana Zbigniewa Machonia „Bolko I Surowy” zostały  podarowane naszej szkolnej bibliotece. Zapraszamy i zachęcamy zatem do zapoznania się z nimi w szkolnej czytelni.

W trakcie spotkania obaj zaproszeni Goście opowiadali o okolicznościach i początkach zainteresowania się historią a także odpowiadali na pytania uczniów, min. temat sposobów pozyskiwania materiałów historycznych, w tym przydatnych stron internetowych.

Na zakończenie spotkania uczennica klasy 1TT Oliwia Chrzanowska otrzymała z rąk Pana dyrektora Piotra Machonia dyplom i nagrodę za wykonanie ilustracji okładki książki „Bolko I Surowy”. Nauczyciele bibliotekarze dziękują za pomoc w organizacji spotkania autorskiego Dyrekcji Szkoły, nauczycielom historii oraz wychowawcom a także wszystkim uczniom, którzy czynnie wzięli w nim udział.