Spotkanie maturzystów z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach

W dniu 09.03.2023r.  młodzież klas 4-tych maturalnych Zespołu Szkół w Chocianowie uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach p. Katarzyną Armułą. Celem spotkania była informacja i prezentacja form wsparcia świadczonych absolwentom szkół średnich, którzy zdobywając wykształcenie zawodowe decydują się na wejście na rynek pracy poprzez zatrudnienie przez pracodawcę lub samozatrudnienie. 

W informacji przedstawiciela PUP nie zabrało ofert pomocy w organizacji stażów, bonów na zasiedlenie, dofinansowania do szkolenia przy zmianie kwalifikacji oraz wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Te i inne instrumenty i usługi rynku pracy są dla naszych tegorocznych absolwentów ważnym środkiem wsparcia do ich pomyślnej tranzycji na rynek pracy. Zaprezentowany został również ,, barometr zawodów województwa dolnośląskiego” czyli zawody poszukiwane przez pracodawców oraz w równowadze rynkowej aktualne. Młodzież z uwagą słuchała prezentowanych informacji. Nie zabrakło też pytań od uczniów dotyczących szczegółów współpracy z PUP dla  planowania dalszej osobistej kariery zawodowej.