Spotkanie ze świadkiem historii

Z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół w Chocianowie: pana Piotra Machonia oraz pani Krystyny Zborowskiej w dniu 20 marca 2023r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie z Panią Teresą Marciniak, świadkiem historii, członkinią Związku Sybiraków, pt. „Moja droga do Polski”, na którym przybliżono młodzieży wydarzenia związane z historią II wojny światowej, wysiedleniami Kresowian na Syberię oraz losami repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w nowych granicach i nowej rzeczywistości historycznej.

Spotkanie uświetnili swym udziałem zaproszeni Goście: pan Franciszek Skibicki, członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, pani Elżbieta Faluta, przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie, pani Agata Wesołowska, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury, pani Krystyna Bembnowicz, bibliotekarz Biblioteki Miasta i Gminy Chocianów oraz pani Justyna Różańska-Mroczko, nauczycielka historii i opiekun koła historycznego w Szkole Podstawowej w Chocianowie, która przybyła na spotkanie z grupą uczniów – członków wspomnianego koła. Społeczność uczniowską Zespołu Szkół reprezentowali uczniowie wytypowani głównie przez nauczycieli historii. Na spotkaniu przedstawiono młodzieży oraz zaproszonym gościom wspomnienia spisane przez Panią Teresę w opracowaniu pt. „Moja droga do Polski”. Wzruszającymi momentami były recytowane przez znamienitego gościa wiersze (własnego autorstwa) oraz krótki występ – niespodzianka przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej.

Spotkanie w bardzo profesjonalny sposób przygotowały i przeprowadziły nasze nauczycielki bibliotekarstwa panie Mariola Krac i Anna Łuczkowiec-Waśko.