Starosta Limanowski w Zespole Szkół w Chocianowie

W czwartek, 5 grudnia br. na zaproszenie władz Starostwa Powiatowego w Polkowicach w naszej szkole gościł Starosta Limanowski, pan Mieczysław Uryga. Celem wizyty włodarza Powiatu Limanowskiego było zapoznanie się z bazą edukacyjną kształcenia w zawodzie mechatronik.

W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Polkowicki, pan Krzysztof Nester członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, pan Wojciech Włodarczyk, członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, pan Franciszek Skibicki oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Chocianowie: pan Maciej Piotrowski i pan Ireneusz Podolski oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół w Chocianowie, pani Agnieszka  Hruszowiec.

Wizyta w murach szkoły była nie tylko okazją do rozmów na temat wyzwań oświatowych stojących przed samorządami w najbliższych latach, ale też o możliwościach rozwoju placówek oświatowych, w kontekście zmian wprowadzanych w szkolnictwie zawodowym.

Starostę Limanowskiego szczególnie interesowała współpraca Zespołu Szkół w Chocianowie z lokalnymi pracodawcami i to niewątpliwie było głównym powodem wizyty. Wspólna realizacja zadań mających na celu przygotowanie kwalifikacyjno-zawodowe wszystkich uczestników rynku pracy jest niezmiernie ważne, ponieważ gwarantuje efektywny rozwój szkolnictwa zawodowego. Nie ukrywał, że jedna z wiodących firm na rynku energetycznym jest zainteresowana współpracą ze szkołą średnią, która podlega pod Starostwo Powiatowe w Limanowej, i liczy że pozwali to spełniać oczekiwania uczniów dotyczące przyszłej kariery.

Nauczyciele kształcenia w zawodzie mechatronik zaprezentowali możliwości edukacyjne swoich sal: laboratorium automatyzacji i robotyzacji procesów, laboratorium sterowników przemysłowych,  podstawy mechatroniki,  Szczególnym zainteresowaniem gości cieszył się przemysłowy robot Kuka –“to cenna pomoc dydaktyczna, dzięki której uczniowie uczą się podstaw programowania” -mówił Ireneusz Podolski, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych. Nauczyciele podzielili się też swoimi doświadczeniami
i spostrzeżeniami ze współpracy z firmami polkowickiej podstrefy LSSE.

Anna Łuczkowiec-Waśko