Informujemy, że zrekrutowani uczniowie  maja możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu “Praktycznie to umiem”.

Informacji udziela koordynator projektu p. Beata Rolska, a w Biurze Projektu można pobrać wniosek o przyznanie stypendium.