Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymują promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

W tym roku Stypendystką Prezesa Rady Ministrów zostali:

  • Marta Ilkiewicz (4TT, Technikum Obsługi Turystycznej)
  • Szymon Najdek (3TAP, Technikum Mechatroniczne)

Marta i Szymon uzyskali wzorową ocenę z zachowania i najwyższe średnie ocen z całej szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

Serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!