Sukces Mai Rosołowskiej

Maja Rosołowska została wybrana na radną Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice w kadencji 2019-2022. Pracując w młodzieżowej radzie uczennica bierze odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Ma także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby, które można zgłaszać radnej na przerwie w szkole.

Młodzi radni zainaugurowali nową kadencję Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice.  Do momentu wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej prowadził burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Wręczając młodym radnym zaświadczenia o wyborze, życzył każdemu z nich powodzenia w sprawowaniu mandatu. Po wypowiedzeniu słów roty, radni rozpoczęli swoją pracę.

W trakcie pierwszej sesji  Maja Rosołowska zgłosiła wniosek w sprawie polepszenia zasad funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej na linii Polkowice-Chocianów. Dzięki temu poranny autobus relacji Polowice-Chocianów został przesunięty z godziny 06.35 na godzinę 7.00, co ułatwia dojazd uczniom podróżującym w tym kierunku.

Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice pełni rolę reprezentacji młodzieży i ma na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców i mieszkanek. Rada może opiniować i konsultować przedsięwzięcia ważne dla dzieci i młodzieży, zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących ludzi młodych, czy też współpracować z samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Fot. z Fanepage na Facebooku Młodzi też mają głos.