“SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO” – Tydzień dbania o relacje

W roku szkolnym 2023/ 2024 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego “SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO” autorstwa fundacji Dbam o Mój Zasięg. Celem projektu jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii a świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu oraz dbanie o dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

W ramach projektu w dniach 23 – 27 października 2023r. w naszej szkole zorganizowany został „Tydzień dbania o relacje”, podczas którego skupiliśmy się na budowaniu i wzmacnianiu pozytywnych relacji wśród społeczności szkolnej oraz na propagowaniu takich wartości jak dobre słowo, szacunek, wspólne spędzanie czasu i wzajemna tolerancja.

Podczas tygodnia dbania o relacje odbyły się Dni Tańca podczas, których młodzież za pomocą wspólnego tańca integrowała się. Odbył się Dzień Miłych Słów, w czasie którego każdy mógł wylosować dla siebie pozytywne przesłanie lub przekazać miłe słowo drugiej osobie. W poszczególnych klasach zostały przeprowadzone warsztaty nt. budowania dobrych relacji. Także rodzicom zostały rozesłane materiały psychoedukację poruszające problematykę budowania relacji między rodzicami a nastolatkiem oraz dotyczące ważności relacji rówieśniczych i konieczności życia w grupie.

W holu szkoły została utworzona wystawa dotycząca zdrowia psychicznego gdzie zostały przedstawione wskazówki dotyczące budowania pozytywnych relacji. Uczniowie mieli także do dyspozycji fotoramę przyjaźni, dzięki której mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z przyjaciółmi i  nie tylko.

W celu przybliżania relacji między nauczycielami a uczniami został przeprowadzony konkurs Poznaj nauczyciela swego po zdjęciu z dzieciństwa jego.. Konkurs cieszył się dużą popularnością a jego laureatami zostali:

Aleksandra  Nowacka, Weronika Sobczyk, Hanna Bargieł, Julia Leszki, Natalia Leszki, Gracjan Łabiak. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Warto pamiętać, że edukacja opiera się na relacjach. Uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki, a także rodzice chcieliby postrzegać szkołę jako wspólnotę. Więzi i relacje budują zaufanie, wpływają na komfort przebywania w szkole, dobrostan psychiczny, to zaś sprzyja uczeniu się. Bądźmy świadomi, że odrzucenie boli, dostrzegajmy więc wśród nas osoby, które są samotne i nawiążmy z nimi relacje, bądźmy tolerancyjni i budujmy ze wszystkimi przyjazną wspólnotę szkolną, bo szkoła to nie tylko przestrzeń na zdobywanie nauki ale to także miejsce tworzenia koleżeństwa i przyjaźni.

Ważną częścią budowania dobrostanu psychicznego to niewątpliwie dobre relacje w środowisku rodzinnym. Zarówno dobra atmosfera w domu jaki i w szkole sprzyja pozytywnemu rozwojowi młodego człowieka oraz wzmacnia jego motywację wewnętrzną do wszelkich działań. Pamiętajmy więc o stosowaniu dobrych praktyk sprzyjającym dobrym relacjom, rozmawiajmy i budujmy wzajemne zrozumie. Koordynatorami akcji byli, psycholog szkolny pani Dorota Dziekan, samorząd uczniowski oraz nauczyciel wychowania fizycznego pani Ewelina Kulesza.