Uwaga! Rodzice i uczniowie Zespołu Szkół

W związku ze zmianą organizacji pracy nauczycieli w miesiącu grudniu uległ zmianie także termin zakończenia I semestru dla klas IV-tych. Semestr I będzie trwał do 20.12.2019r. Pozostałe terminy organizacji pracy szkoły  wg kalendarza roku szkolnego 2019-20.

Jednocześnie informujemy że dni : 02 i 03.01.2020r. decyzją Dyrektora będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół. Zajęcia opiekuńcze zostaną zaplanowane wg złożonych przez uczniów i  rodziców informacji w deklaracjach zbieranych przez wychowawców.

Dyrekcja szkoły