Uwaga rodzice uczniów klas pierwszych !!! 2023/2024

Dyrekcja Zespołu Szkół w Chocianowie zwraca się z prośbą do rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, o przybycie osobiście do szkoły w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego tj. od poniedziałku 28.08.2023r. do piątku 01.09.2023r. w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów dotyczących edukacji Państwa dzieci w naszej szkole. Dokumenty te dotyczą przetwarzana danych osobowych, oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w lekcjach religii, a także w celu przydzielenie dostępu do systemu dziennika elektronicznego oraz programu MS Teams.
Wszystkie ww. dokumenty będą gotowe i przygotowane do podpisania w pomieszczeniu sekretariatu szkoły (pomieszczenie administracyjne po lewej).
Godziny pracy: 9:00 – 11:30 i 12:00 – 15:00.