Uwaga uczniowie i nauczyciele!

Od jutra (poniedziałek,  07.10.2019r.) obowiązuje nowy plan zajęć lekcyjnych.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami rozkładu lekcji na planie.

Klasy 1 TTP, 1TLG  oraz 2B rozpoczynają realizację przedmiotu – Wychowanie do życia w rodzinie.