Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący Rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Uwaga uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz ich opiekunowie !


Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie podaje do publicznej wiadomości informację o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół w Chocianowie (szkoły ponadpodstawowej).


Informacja zawarta została w Regulaminie Rekrutacji Zespołu Szkół w Chocianowie na rok szkolny 2024/25. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym na stronie w zakładce Rekrutacja https://zschocianow.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2024-2025/

Piotr Machoń
Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie