Wyróżnienie w konkursie EDUinspiracje

Zespół Szkół w Chocianowie otrzymał nominację w prestiżowym konkursie EDUinspiracje w kategorii Synergia dla edukacji za pełną pasji realizację projektu „Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną”. To szczególne wyróżnienie sprawiło, że w dniu 30 listopada 2023r. Dyrektor Piotr Machoń i koordynator projektu Małgorzata Tarasiuk uczestniczyli w uroczystej gali w Warszawie, na której uhonorowano wszystkich nagrodzonych.

Konkurs EDUinspiracje to wyjątkowa inicjatywa mająca na celu promocję najlepszych praktyk i osiągnięć w edukacji. Jest to również okazja do świętowania wysiłków i zaangażowania tych, którzy każdego dnia podkreślają wagę procesu kształcenia oraz chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Kryteria oceny projektów są wszechstronne z uwzględnieniem ich znaczenia, komunikacji, innowacyjności oraz wpływu na społeczność. Po otrzymaniu nominacji przedstawiciele instytucji uczestniczą w szczegółowych wywiadach, które mają na celu lepsze poznanie i zrozumienie oddziaływania realizowanych projektów.

W 2023 roku Konkurs EDUinspiracje został zorganizowany pod hasłem “Pasja działania!”. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wyłoniła najbardziej wartościowe projekty. Z programu obecnie korzysta 2,9 tysięcy instytucji w Polsce. W konkursie EDUinspiracje za realizację innowacyjnych i skutecznych działań w dziedzinie edukacji zostało wyróżnionych w sumie 41 instytucji. Nominacje były skierowane do beneficjentów instytucjonalnych następujących programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Projekty były nominowane w pięciu kategoriach:

  • Umiejętności cyfrowe (9 instytucji);
  • Ekologia (8 instytucji);
  • Wyrównywanie szans (10 instytucji);
  • Działania społeczne (9 instytucji);
  • Synergia dla edukacji (5 instytucji).

Konkurs miał charakter oscarowy, a kandydatów do nagrody w każdej z kategorii nominowała Narodowa Agencja.

Zespół Szkół w Chocianowie znalazł się więc w gronie niezwykłych instytucji działających w różnych obszarach, ale realizujących bardzo wartościowe projekty, które znalazły uznanie w dziedzinach edukacji, kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu.