Zadanie 10 – zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert

Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu na
zadanie 10: Zakup sprzętu komputerowego do pracowni turystyki, pracowni informatycznej i do pracowni CNC do dnia 04.06.2019 r.

Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert (30 maja 2019 r.) (541 pobrań )