Zebrania z rodzicami uczniów klas 4- tych  (4TAG, 4TLG, 4TTG)

Dyrekcja szkoły przypomina , że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 w środę 23.11.2021r. o godz. 17.00 odbędą się w szkole zebrania informacyjne wychowawców z rodzicami uczniów klas 4-tych. Będą to ostatnie zebrania przed wystawieniem ocen śródrocznych wraz z informacją o wynikach i zagrożeniach oceną niedostateczną. W tym dniu odbędą się także konsultacje z nauczycielami uczącymi w/w klasy.
Zapraszamy rodziców tegorocznych maturzystów na spotkania z wychowawcami i nauczycielami uczącymi. Sale zebrań i miejsca konsultacji wg grafiku wywieszonego przy wejściu do szkoły i na poszczególnych piętrach.