Zebrania z rodzicami uczniów klas 4-tych

Przypominam , że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w środę 17.11.2021r. o godz. 17.00 odbędą się w szkole zebrania  z rodzicami uczniów klas 4-tych. Będą to ostatnie zebrania przed wystawieniem ocen śródrocznych   z propozycją ocen oraz zagrożeniami oceną niedostateczną.
Grafik przydziału sal na zebrania  będzie dostępny w szkole.