Zebrania z rodzicami – Uwaga Rodzice

W związku z zachowaniem środków bezpieczeństwa z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa zebrania rodziców z wychowawcami w dniu 11.03.2020r. od godz. 17.00 obowiązują wyłącznie dla klas 4-tych , dla których jest to czas wystawienia zagrożeń roczną oceną niedostateczną.
Pozostałe spotkania z wychowawcami w klasach 1-3 odbędą się wyłącznie na zasadach konsultacji indywidualnych, nieobowiązkowych dla rodziców uczniów w /w terminie. Konsultacje z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu zalecane są także poprzez e-dziennik oraz kontakt telefoniczny.