Zmiana planu zajęć lekcyjnych Zespołu Szkół w Chocianowie od 29.01.2024r.

Informujemy, że z przyczyn zewnętrznych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w nowym planie lekcji oddziałów klasowych obowiązującym  od początku stycznia 2024r.
Zmieniony plan zajęć obowiązuje od 29.01.2024r.( po feriach zimowych)  i jest opublikowany w zakładce – Plan lekcji na stronie www szkoły. Proszę uczniów, rodziców o zapoznanie się ze zmianami.