Zmiany sal w planie lekcyjnym

Uwaga! W niektórych klasach uległy zmianie numery sal lekcyjnych na poszczególnych lekcjach.. Proszę zapoznać się z obowiązującym  od jutra tj. 14.09.2020r. nowym rozkładem sal na planie zajęć.