Zmiany w planach lekcji niektórych klas  i organizacja zajęć lekcyjnych po feriach w ZS w Chocianowie

Na prośbę rodziców i uczniów jednego z oddziałów klasowych plan lekcji  uległ niewielkim zmianom zarówno w rozkładzie kolejności zajęć jak i numerów sal lekcyjnych.
Proszę zapoznać się z zawieszonym nowym planem lekcji na stronie www szkoły obowiązującym od najbliższego poniedziałku tj. 14.02.2022r.
Od 14.02.2022r. do 18.02.2022r. kontynuujemy zajęcia lekcyjne w formie lekcji zdalnych na platformie  Teams.
Od 21.02.2022r. zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Zdrowia  z dn. 09.02.2022r. zajęcia lekcyjne będą realizowane bezpośrednio w szkole.

Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie