Informacja o strajku

Ze względu na brak porozumienia strony rządowej a związkami zawodowymi ogloszony został strajk nauczycieli. W szkole będą jedynie  prowadzone zajęcia opiekuńcze.