IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH ORAZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940”

W 2023 roku przypada 83. rocznica zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na
rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego m.in. na oficerach i podoficerach Wojska Polskiego,
policjantach, funkcjonariuszach wywiadu i kontrwywiadu, strażnikach więziennych oraz pracownikach
straży leśnej, przetrzymywanych w trzech obozach NKWD: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku,
zamordowanych i pochowanych w bezimiennych jamach grobowych w Katyniu, Miednoje, Charkowie
– Piatichatkach, Bykowni oraz Kuropatach.

Sowieci zamordowali wówczas około 22 tys.
przedstawicieli elit narodu polskiego, w tym m.in. zawodowych oficerów, wybitnych naukowców oraz
działaczy społeczno-politycznych. Zbrodnia katyńska stanowiła kontynuację wcześniejszych represji
wymierzonych przeciwko narodowi polskiemu, jakie zbrodniarze z NKWD realizowali w latach 1937
– 1940. Sprawa dotyczyła tzw. Operacji Polskiej, która pochłonęła nie mniej niż 111 tys. ofiar oraz
czterech deportacji Polaków z Kresów Polskich w głąb Związku Sowieckiego (w tym jednej katyńskiej,
która objęła rodziny pomordowanych oficerów w 1940 r.).


IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” zainicjowanego przez
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek skierowana jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni
wyższych położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie. Pierwsze trzy skierowane są do młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych w wieku 15-21 lat:

 1. Praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej
 1. Praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach
  NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940” o maksymalnej
  objętości sześciu stron formatu A4, czcionką Times New Roman w rozmiarze 12
 2. Tekst piosenki – poświęcony Zbrodni Katyńskiej – czcionka Times New Roman w rozmiarze
  12

Czwarta kategoria skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia w wieku 19-26 lat:

 1. Scenariusz lekcji, temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach
  NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940” – (45 minutowy
  konspekt zajęć lekcyjnych) – czcionka Times New Roman w rozmiarze 12

Uczestnik Konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną pracę
wyłącznie w jednej z trzech dedykowanych kategorii: plastyczna, literacka lub tekst piosenki,
a uczestnik będący studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może złożyć wyłącznie
jedną pracę w kategorii: scenariusz lekcji.

Dla laureatów każdej kategorii komisja konkursowa przewidziała nagrody, odpowiednio:

 1. miejsce – laptop oraz nagrody rzeczowe
 2. miejsce – tablet oraz nagrody rzeczowe
 3. miejsce – czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe

Ponadto, wyróżnione i nagrodzone zostaną osoby, które zajmą miejsca 4-10.

Do organizacji Konkursu powołano:

Komitet Honorowy, w którego skład wchodzą:

 1. Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Przewodniczący
 2. Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Pan Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej
 4. Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
 6. Pan Karol Nawrocki – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą:

 1. Telewizja Polska S.A.
 2. Polskie Radio S.A.
 3. Fundacja im. Janusza Kurtyki

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 kwietnia 2023 r. Informacja o dokładnym terminie
oraz formule uroczystości rozdania nagród zostanie zamieszczona w późniejszym czasie na stronie
internetowej Organizatora oraz profilach społecznościowych Kancelarii Sejmu.


Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail
konkurs@sejm.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 22 694 16
13.