Komunikat dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie

1.Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje wszystkich rodziców/opiekunów i uczniów, że w dniach 02.09. i 03.09.2021r. ( czwartek, piątek) decyzją dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców zajęcia lekcyjne zostają zawieszone z powodu prac końcowych trwających  remontów budowlanych.
2. Wychowawcy powiadamiają rodziców /opiekunów prawnych uczniów poprzez e-dziennik  oraz telefonicznie o konieczności zapewnienia opieki dzieciom w w/w dniach.
3. Od poniedziałku tj. 06.09.2021r. zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie planem zajęć lekcyjnych i organizacji pracy szkoły.