W Tłusty Czwartek 24.02.2022 zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do zakupu pączków w szczytnym celu za symbolicznego piątaka. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na leczenie naszego szkolnego kolegi Luci! Pamiętajmy, że dobro wraca! 

paczki

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
M. Światłoń i A. Malik-Demiańczuk