Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny z matematyki odbędzie 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00