Ubezpieczenie dla uczniów ZS w Chocianowie

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie wybrała ubezpieczenie uczniów ZS w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Aviva. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat warunków ubezpieczenia.

Zainteresowani Rodzice mogą dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia. Można wybrać jedną z dwóch opcji (szczegóły oferty w pliku warianty ubezpieczenia zamieszczonym poniżej) :

  • “Dobry” – składka 39 zł
  • “Bardzo Dobry” – składka 59 zł

W celu zawarcia umowy należy wypełnić (wielkimi literami) zamieszczoną poniżej deklarację i wraz ze składką  przekazać ją przedstawicielowi Rady Rodziców, który będzie pełnił dyżur codziennie w godzinach od 11:00 do 13:00 w czytelni ZS w Chocianowie, w terminie do 27 września.