Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych i kryzysowych – pedagog szkolny poleca

Aktualna sytuacja związana z pandemią, nauką zdalną i  innymi ograniczeniami wymaga od nas pokonywania różnorodnych, nowych zadań, wyzwań oraz trudności. U wielu z nas, zarówno młodych, jak i starszych taka sytuacja może  wywoływać niepokój, bezsilność i smutek. Niestety, im dłużej trwa pandemia, tym może być nam coraz trudniej. Każdy z nas ma inne zasoby, a tym samym w różny sposób radzi sobie z rodzącym się stresem. Bo niewątpliwie, bez względu na to jak mocno dotyka nas epidemia, stres w różnej postaci i natężeniu pojawia się u każdego z różnych przyczyn. W sytuacjach trudnych warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy oraz z jakich możliwości skorzystać.

W załączonej poniżej  prezentacji  przedstawiam instytucje, numery telefonów i strony internetowe służące pomocą w sytuacjach trudnych czy traumatycznych. W chwili borykania się z problemami lub będąc w gorszej kondycji psychicznej, warto odważyć się i szukać pomocy czy dodatkowych specjalistycznych informacji.

  • INFORMACJE O INSTYTUCJACH POMOCOWYCH znajdziesz w prezentacji:

https://zschocianow-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/d_dziekan_zschocianow_onmicrosoft_com/Ec0yV22rlkdHrhmbRobmJ9oBIhzDtNKkhBh55ZN6OiiEBA?e=sIe2yB

  • Poradnik dla młodzieży jak zadbać o siebie, swoją rodzinę i przyjaciół:

https://porozmawiajmyfb.pl/poradnik-dla-mlodziezy/

  • Jeśli szukasz informacji o profilaktyce narkomanii, informacji o narkotykach i dopalaczach, leczeniu i bazie danych wejdź tu:

https://www.kbpn.gov.pl/portal

https://www.narkomania.org.pl/

https://dopalaczeinfo.pl/

  • Jeśli potrzebujesz informacji o uzależnieniu od alkoholu, placówkach leczniczych na terenie całego kraju i przeciwdziałaniu przemocy wejdź tu:

https://www.parpa.pl/

  • Jeśli szukasz informacji o uzależnieniach behawioralnych oraz zaburzeniach odżywiania wejdź tu:

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

  • Jeśli szukasz informacji o depresji i jej symptomach wejdź tu:

https://www.depresja.net.pl/

https://www.depresja.org.pl/

https://www.depresja.net.pl/

https://www.stopdepresji.pl/

https://twarzedepresji.pl/wazne-telefony-szukac-pomocy/