Wybory do organów Rady Rodziców

Miło nam jest poinformować Rodziców , że w dniu wczorajszym tj. 05.10.2022r. w Zespole Szkół odbyło się zebranie reprezentantów rodziców uczniów wszystkich klas ( Trójki klasowe) podczas którego dokonano wyborów do organów Rady Rodziców. W wyniku przeprowadzonego głosowania wśród zebranych Radę Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie od dnia 05.10.2022r. stanowią:
Przewodnicząca – pani Elżbieta Faluta
Wiceprzewodnicząca – pani Anna Hajder
Skarbnik –  pani Ewa Suszka
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych i satysfakcjonujących  działań na rzecz wspólnego dobra społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół
w Chocianowie