Zespół Szkół wspiera zbiórkę Fundacji Studio Wschód

Zbiórka na rzecz Ukrainy

koordynatora akcji, p. Beaty Rolskiej lub Wychowawcy klasy.