Maciej Piotrowski

Maciej Piotrowski

Współpraca z przemysłem w praktyce

Szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC W ramach współpracy firma FEERUM S.A. zorganizowała w dniach 5 i 6 kwietnia 2016 r. szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC.  Uczestnikami szkolenia buli uczniowie klas IV technikum mechatronicznego (4TA – ośmiu uczniów i 4TB – ośmiu uczniów). Zajęcia te trwały w sumie 8 godzin (dwa razy po cztery godziny) i odbywały się w pracowni 116, której opiekunem jest mgr inż. Maciej Piotrowski. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat wystawiony przez firmę EATON.

Nowa formuła kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Chocianowie

W dniach 21 i 22 stycznia 2016 odbyły się pierwsze warsztaty praktyczne w ramach kształcenia dualnego oraz współpracy z firmą FEERUM S.A. z Chojnowa. Dwóch najlepszych uczniów technikum mechatronicznego – Michał Kołodyński i Paweł Sołowiej (klasa 3TA – grupa 1) – wyselekcjonowanych w trakcie zajęć zawodowych z kwalifikacji E.03 (Montaż Urządzeń i Systemów Mechatronicznych) pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr inż. Macieja Piotrowskiego miało za zadanie wykonać montaż aparatów elektrycznych w szafie zasilającej.