Kategoria Rekrutacja

Na tej podstronie umieszczone są wszystkie terminy oraz zasady rekrutacji z obecnych, a także z poprzednich lat.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia po gimnazjum – wielozawodowa winni dostarczyć do dnia 28 sierpnia 2019 r. zaświadczenia: – od pracodawcy potwierdzające przyjęcie do pracy w celu przygotowania zawodowego (lub umowę) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy Komisja rekrutacyjna…