Kategoria Matura 2020

Komunikat dla maturzystów

Maturzyści dopuszczeni do sesji poprawkowej tegorocznego egzaminu maturalnego, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, proszę najpóźniej do 14 sierpnia 2020r./ piątek/ do godz. 12.00 złożyć dokument w sekretariacie szkoły. W w/w dniu upływa termin zgłoszenia przez szkołę do OKE maturzystów, którzy…

Komunikat dla Maturzystów

Uwaga wszyscy zdający! Na egzaminy maturalne w dniach : 08.06, 09.06, 10.06 zdający przychodzą najpóźniej na 8:30 ! Na salę egzaminacyjną /hala sportowa/ zdający wchodzą 2 wejściami: Absolwenci klas 4 TT i 4TL – wejściem głównym przez szkołę Absolwenci klas…