Kategoria Szkoła

Konkurs #Patriotyzmwkadrze

W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – najdłuższego i największego zrywu narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Miało ono szczególny wymiar w kształtowaniu postaw patriotycznych późniejszych pokoleń. Było także motorem zapalnym do kolejnych działań. Chcemy, aby stało się inspiracją…

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH ORAZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940”

W 2023 roku przypada 83. rocznica zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD narozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego m.in. na oficerach i podoficerach Wojska Polskiego,policjantach, funkcjonariuszach wywiadu i kontrwywiadu, strażnikach więziennych oraz pracownikachstraży leśnej, przetrzymywanych w trzech obozach NKWD: Kozielsku, Ostaszkowie…

Hej kolęda, kolęda…

Święta Bożego Narodzenia, to chyba najbardziej wyczekiwany przez wszystkich czas w roku. Niesie ze sobą obietnicę czegoś magicznego, dobrego, dającego nadzieję. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. To czas bardzo rodzinny. Każdy z nas pamięta te chwile, gdy wraz z…